slovakschoolmanchester@gmail.com +44 75974569195

Our Teachers

Volám sa Daniela a učím triedu školákov 6 rokov+. Na Slovensku som vyštudovala na UK v Bratislave odbor slovenský jazyk – etická výchova. Následne po ukončení štúdii som 4 roky učila na základnej škole pri Bratislave. Momentálne žijem v Manchestri, kde sa venujem prekladateľstvu. Na našej Slovenskej škole vediem deti v svojej triede k obohacovaniu si slovnej zásoby, komunikačným schopnostiam, čítaniu textu s porozumením, oboznamovaním sa so slovenskými zvykmi a tradíciami a v neposlednom rade utváraniu nových priateľstiev.

Daniela

Moji rodičia mi dali meno Nikola a ako dar som dostala lásku k deťom, k divadlu, prírode a tradíciám. Práve preto moje kroky smerovali na pedagogickú fakultu v Trnave, kde som aj úspešne ukončila odbor predškolská a elementárna pedagogika a získala titul Bc., zatiaľ. Som veľmi rada, že budem môcť byť súčasťou pedagogického tímu v Slovak School Manchester, a odovzdávať nie len ľubozvučný slovenský jazyk, ale i iné tradície, ktoré patria k našej Slovenskej rodenej zemi.

Nicola

Volám sa Mária a na Trnavskej univerzite som úspešne ukončila bakalársky stupeň v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie. Potrebu a dôležitosť zachovania slovenského jazyka a pozitívneho povedomia o Slovensku som si uvedomila na táboroch pre deti zahraničných Slovákov, ktorých sa ako animátorka každoročne zúčastňujem. Táto skúsenosť ma motivovala k tomu, aby som cez program Erasmus+ absolvovala stáž na Slovenskej škole v Manchestri. Verím, že čas strávený na tejto škole bude prínosom tak pre mňa, ako aj pre mojich žiakov, s ktorými budeme počas celého školského roka objavovať čaro slovenského jazyka, Slovenska a našich tradícií.

Maria

Moje meno je Lenka a práve som ukončila bakalársky stupeň štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika na Trnavskej univerzite. K učeniu v Slovak School Manchester som sa dostala prostredníctvom programu Erasmus+ vo forme absolventská stáž, kde budem môcť uplatniť tri roky štúdia a praxe, ktorú mi škola, teraz už ako absolventke, poskytla. Som rada, že môžem byť súčasťou komunity, ktorá aj v zahraničí vychováva deti k poznaniu svojej kultúry a jazyka, ktorý je údajne ťažký, ale nie nezvládnuteľný.

Lenka

Translate »