slovakschoolmanchester@gmail.com +44 75974569195

Daniela

Daniela

Biography

Volám sa Daniela a učím triedu školákov 6 rokov+. Na Slovensku som vyštudovala na UK v Bratislave odbor slovenský jazyk – etická výchova. Následne po ukončení štúdii som 4 roky učila na základnej škole pri Bratislave.
Momentálne žijem v Manchestri, kde sa venujem prekladateľstvu. Na našej Slovenskej škole vediem deti v svojej triede k obohacovaniu si slovnej zásoby, komunikačným schopnostiam, čítaniu textu s porozumením, oboznamovaním sa so slovenskými zvykmi a tradíciami a v neposlednom rade utváraniu nových priateľstiev.

Translate »