slovakschoolmanchester@gmail.com +44 75974569195

Lenka

Biography

Moje meno je Lenka a práve som ukončila bakalársky stupeň štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika na Trnavskej univerzite. K učeniu v Slovak School Manchester som sa dostala prostredníctvom programu Erasmus+ vo forme absolventská stáž, kde budem môcť uplatniť tri roky štúdia a praxe, ktorú mi škola, teraz už ako absolventke, poskytla. Som rada, že môžem byť súčasťou komunity, ktorá aj v zahraničí vychováva deti k poznaniu svojej kultúry a jazyka, ktorý je údajne ťažký, ale nie nezvládnuteľný.

Translate »