slovakschoolmanchester@gmail.com +44 75974569195

Mária

Biography

Volám sa Mária a na Trnavskej univerzite som úspešne ukončila bakalársky stupeň v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie. Potrebu a dôležitosť zachovania slovenského jazyka a pozitívneho povedomia o Slovensku som si uvedomila na táboroch pre deti zahraničných Slovákov, ktorých sa ako animátorka každoročne zúčastňujem. Táto skúsenosť  ma motivovala k tomu, aby som cez program Erasmus+ absolvovala stáž na Slovenskej škole v Manchestri. Verím, že čas strávený na tejto škole bude prínosom tak pre mňa, ako aj pre mojich žiakov, s ktorými budeme počas celého školského roka objavovať čaro slovenského jazyka, Slovenska a našich tradícií.

Translate »