slovakschoolmanchester@gmail.com +44 75974569195

Suťaže a projekty na aktuálny rok

Suťaže a projekty na aktuálny rok 😉 
Aktuálne súťaže pre deti:

– Slovenské rozprávky z celého sveta, 3. ročník súťaže slovenskej ZŠ v Užhorode, Ukrajina kontakt; Ján Pochanič

– Deň slnka, 2. ročník výtvarnej súťaže slovenského vzdelávacieho centra v Tauntone v Anglicku Dagmar Dureckova

-Slovenčina vo svete 6. ročník súťaže ISEIA
Jarmila Buchova

– 13. ročník súťaže: Hodžov novinový článok 2020

…..

Translate »